OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 65/2009 w sprawie wydzierżawienia gruntu rolnego położonego we Włoszakowicach w trybie bezprzetargowym na okres jednego roku

Zarządzenie Nr 65/2009 w sprawie wydzierżawienia gruntu rolnego położonego we Włoszakowicach w trybie bezprzetargowym na okres jednego roku

Numer dokumentu: 65
Rok: 2009

ZARZĄDZENIE Nr 65/2009
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 16 listopada 2009 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu rolnego położonego we Włoszakowicach w trybie bezprzetargowym na okres jednego roku
-----------------------------------------------------------

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2009r. Nr 52 poz. 420) art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2009r. Nr 42 poz. 335 i 340) oraz Uchwały Nr XXI/155/08 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na oddawanie w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntów rolnych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Włoszakowice; po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08 września 2009r. Pana Mieczysława Lisa zamieszkałego we Włoszakowicach ul. Spokojna 14 – zarządzam co następuje:


§ 1

Wyrażam zgodę na wydzierżawienie części gruntu rolnego o powierzchni 0,80 ha oznaczonego numerem działki 221/11, położonego we Włoszakowicach na okres do 31.12.2010r. Panu Mieczysławowi Lisowi.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy we Włoszakowicach przy ul. Kurpińskiego 29 na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości w prasie lokalnej i na stronie internetowej Gminy Włoszakowice.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. M. Mrozinskiemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt
Stanisław Waligóra

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-11-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06