OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVIII/200/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym, części gruntu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 411 położonej we Włoszakowicach

Uchwała Nr XXVIII/200/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym, części gruntu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 411 położonej we Włoszakowicach

Numer uchwały: 200
Numer sesji: 28
Rok: 2009

UCHWAŁA Nr XXVIII/200/09
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia z dnia 9 grudnia 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym, części gruntu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 411 położonej we Włoszakowicach

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ostatnia zmiana Dz.U z 2009r. Nr 52 poz. 420) art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603; ostatnia zmiana Dz.U. z 2009r. Nr 161 poz. 1281) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości o powierzchni 18 m², stanowiącej część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 411 położonej we Włoszakowicach, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XXVIII/200/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 9 grudnia 2009 r.


Na podstawie wniosku o przedłużenie umowy dzierżawy; złożonego przez dotychczasowego dzierżawcę, która prowadziła na nim działalność gospodarczą (prowadzenie kiosku handlowego) i poczyniła pewne nakłady proponuje się przedłużenie okresu dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zastrzega do wyłącznej właściwości rady gminy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczący zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, ze zmianami) upoważnia odpowiednią radę lub sejmik do wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06