OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVIII/202/2009 w sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji Włoszakowice

Uchwała Nr XXVIII/202/2009 w sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji Włoszakowice

Numer uchwały: 202
Numer sesji: 28
Rok: 2009


Uchwała Nr XXVIII/202/ 09
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 9 grudnia 2009 r.


w sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji Włoszakowice

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2005, Nr 239, poz. 2019 ze zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice, uchwala, co następuje:

§ 1.

Opiniuje się pozytywnie przedłożony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego projekt uchwały dotyczącej planu aglomeracji Włoszakowice, o następującej merytorycznej treści:


“1.Wyznacza się aglomerację Włoszakowice o równoważnej liczbie mieszkańców 13 428.
2. Aglomeracja obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji zbiorczej zakończonym oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Grotniki, położone w powiecie leszczyńskim, w gminie Włoszakowice.
3. Obszar aglomeracji Włoszakowice wyznacza się na terenie poniżej wymienionych miejscowości, w oznaczonych na planie granicach: Włoszakowice, Bukówiec Górny, Grotniki, Boszkowo-Letnisko, Dominice, Ujazdowo, Krzycko Wielkie, Sądzia, Dłużyna.
4. Obszar i granice aglomeracji Włoszakowice zostały oznaczone na mapie w skali 1:25 000 stanowiącej załącznik do projektu planu aglomeracji. “§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy
Włoszakowice

Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06