OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVIII/203/2009 w sprawie przyjęcia „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem i biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr XXVIII/203/2009 w sprawie przyjęcia „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem i biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Numer uchwały: 203
Numer sesji: 28
Rok: 2009

UCHWAŁA NR XXVIII/203/2009
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 9 grudnia 2009 roku
w sprawie przyjęcia „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni
ścieków oraz zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem i biomasą
na terenie Gminy Włoszakowice”
ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 406 ust. 1
pkt 12 i art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.
z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Włoszakowice uchwala co
następuje:
§ 1
Uchwala się „Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz
zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem i biomasą na terenie Gminy
Włoszakowice” ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06