OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVIII/204/2009 zmiana uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXVIII/204/2009 zmiana uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Numer uchwały: 204
Numer sesji: 28
Rok: 2009

 

UCHWAŁA NR XXVIII/ 204 /2009

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 9 grudnia 2009 roku

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/197/2009 z dnia 23 października 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2009

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 ze zmianami ) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr XXVII/197/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 23 października 2009 roku zmienia się treść § 5 w ten sposób, że dotychczasowa treść § 5 otrzymuje brzmienie następujące:

"§ 5. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 1.770.000,00 złotych, z przeznaczeniem na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 złotych,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 570.000,00 złotych,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 200.000,00 złotych."

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.

 

 

 

 

 

Przyg. Maria Rolka

Przewodniczący Rady Gminy

 

Irena Przezbór

     

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

W uchwale Nr XXVII/197/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 23 października 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2009 mylnie określono kwotę rocznego limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zawyżając ją o 1.200.000 złotych, tj. o kwotę środków uzyskanych z innych rozliczeń krajowych, a więc odrębne źródło przychodu wykorzystane do sfinansowania deficytu.

 

 

 

 

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-08
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06