OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVIII/205/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXVIII/205/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Numer uchwały: 205
Numer sesji: 28
Rok: 2009

 

UCHWAŁA NR XXVIII/ 205 /2009

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 9 grudnia 2009 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2009

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 165, 165a, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2009 określone w § 1 uchwały Nr XXI/152/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009 o 104.250,00 złotych, co jest efektem zwiększenia dochodów majątkowych o 112.700,00 złotych i zmniejszenia dochodów bieżących o 8.450,00 złotych.

2. Kwota dochodów po zmianie wynosi 22.529.412,00 złotych, zmianę określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Zmiany dochodów, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 9.850,00 złotych, których wysokość ogółem po zmianie wynosi 3.003.175,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

 

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2009 określone w § 2 uchwały Nr XXI/152/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009 o 104.250,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą:

1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 10.750,00 złotych, co po zmianie daje kwotę 18.860.871,00 złotych, a w szczególności zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o 36.076,00 złotych, co po zmianie daje 9.226.016,00 złotych,

2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 115.000,00 złotych, co po zmianie daje kwotę 4.238.541,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

4. Zmiany wydatków określone w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków związanch z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 9.850,00 złotych, których wysokość ogółem po zmianie wynosi 3.003.175,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

5. Ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi 23.099.412,00 złotych.

 

§ 3. Zmniejsza się rezerwę ogólną określoną w § 5 uchwały Nr XXI/152/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009 o 105.630,00 złotych, co po zmniaje daje rezerwę w wysokości 28.706,00 złotych

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

1. Dochody ( załącznik Nr 1);

1) zwiększenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami o 9.850,00 złotych,

2) wprowadzenie dotacji celowej na budowę drogi Dłużyna - Bukówiec w kwocie 100.000,00 złotych,

3) zwiększenie środków na utwardzenie ulicy Szymanowskiego we Włoszakowicach w kwocie 12.700,00 złotych,

4) zwiększenie środków realizowanych w urzędzie o kwotę 5.000,00 złotych,

5) zwiększenie środków realizowanych przez szkoły w kwocie 3.150,00 złotych,

6) zwiększenie środków realizowanych przez ZDG o kwotę 5.000,00 zlotych,

7) zmniejszenie środków realizowanych przez Oddziały Przedszkolne w kwocie 31.450,00 złotych.

 

2. Wydatki ( załącznik Nr 3 );

1) zwiększenie środków na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami o 9.850,00 złotych

2) zwiększenie środków dla Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych w kwocie 44.600 złotych,

3) zwiększenie środków dla ZDG w kwocie 100.000 złotych,

7) zwiększenie środków na zadania realizowane przez urząd gminy. 8) przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół w Bukówcu Górnym, w Zarządzie Dróg Gminnych oraz urzędzie gminy zgodnie z wnioskami złożonymi przez te jednostki.

 

3. Dotacje celowe na zadania zlecone i ich wydatkowanie dotyczą zwiększenia środków na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w ramach zadań zleconych przez Wojewodę ( załącznik Nr 2 i Nr 5 ).

 

4. Zmiany z zakresu wydatków majątkowych dotyczą zwiększenia środków na prowadzone prace inwestycyjne w Zarządzie Dróg Gminnych w kwocie 105.000 złotych ( chodnik na drodze powiatowej we Bukówcu Górnym, dalsza modernizacja ulicy Marcinka w Bukówcu Górnym, zakup kontenera sanitarnego na plac targowy ) oraz na dotację do Wojewódzkiego Szpital Zespolonego w Lesznie na zakup laparoskopu w kwocie 10.000 złotych ( załącznik Nr 4 ).

 

 

 

 

 

 

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-08
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06