OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVIII/207/2009 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Bukówcu Górnym w drodze zamiany

Uchwała Nr XXVIII/207/2009 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Bukówcu Górnym w drodze zamiany

Numer uchwały: 207
Numer sesji: 28
Rok: 2009

UCHWAŁA Nr XXVIII/207/2009
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 9 grudnia 2009

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Bukówcu Górnym w drodze zamiany
Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ostatnia zmiana Dz.U z 2009r Nr 157 poz. 1241), art 15 ust 1 i art. 37 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603; ostatnia zmiana Dz.U z 2009r Nr 161 poz. 1279 i 1281) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Bukówcu Górnym oznaczonych numerami działek: 796/3 o pow. 0,0046 ha; 808/5 o pow. 0,0138 ha, zapisanych w KW PO1L/00026955/7 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych będącej własnością Gminy Włoszakowice w zamian za nabycie gruntu wydzielonego przy drodze gminnej (ul. Wańskiego) w Bukówcu Górnym, w celu jej poszerzenia, oznaczonego numerem działki 808/9 o pow. 0.0130 ha, zapisanej w KW 10036 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych i nr działki 879/1 o pow. 0,0054 ha zapisanej w KW 52931 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydziału Ksiąg Wieczystych będących własnością MM – bez wzajemnych dopłat.

§ 2

Koszty geodezyjne i przeniesienia własności nieruchomości ponosi gmina.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06