OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIX/208/2009 w sprawie udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie

Uchwała Nr XXIX/208/2009 w sprawie udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie

Numer uchwały: 208
Numer sesji: 29
Rok: 2009


UCHWAŁA NR XXIX/208/2009
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz na podstawie art. 55 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zmianami ) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1

Postanawia udzielić się dotacji z budżetu Gminy Włoszakowice na 2010 rok w kwocie 10.000 złotych ( słownie: Dziesięć tysięcy złotych ) na zakup sprzętu laparoskopowego z przeznaczeniem dla Oddziału Chirurgi Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy
Irena PrzezbórUzasadnienie:
Dofinansowanie przyznaje się na wniosek Oddziału Chirurgicznego WSZ w Lesznie, w którego imieniu działa Dr n. med. Samuel Ojo. Dotychczas używany sprzęt ( od roku 1993 ) uległ zużyciu i wystąpiła potrzeba nabycia nowego. Koszt nabycia sprzętu wynosi około 250.000 złotych. Podjęta deklaracja w sprawie przyznania środków pozwoli na złożenie zamówienia jeszcze w roku obecnym i fizycznego ich przekazania w momencie realizacji.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-01-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06