OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXX/213/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała Nr XXX/213/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Numer uchwały: 213
Numer sesji: 30
Rok: 2010


Uchwała Nr XXX/213/ 2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 21 stycznia 2010 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego


Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Gminy Włoszakowice, uchwala, co następuje:


§1.

Postanawia się udzielić pomocy finansowej z budżetu Gminy Włoszakowice dla Powiatu Leszczyńskiego w formie dotacji celowej do kwoty 50.000,00 złotych z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości pod poszerzenie dróg powiatowych na obszarze Gminy Włoszakowice.


§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostaną wydatkowane po podpisaniu umowy między Gminą Włoszakowice, a Powiatem Leszczyńskim.


§ 3.

Zobowiązanie Gminy Włoszakowice z tytułu dotacji o której mowa w § 1 pokryte zostanie z dochodów własnych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-01-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06