OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXX/214/2010 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach

Uchwała Nr XXX/214/2010 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach

Numer uchwały: 214
Numer sesji: 30
Rok: 2010

UCHWAŁA Nr XXX/214/2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 21 stycznia 2010r.


w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), art 28 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach obręb Włoszakowice oznaczonej numerem działki: 529/3; zapisanej w księdze wieczystej Nr KW 26102 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XXX/214/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 21 stycznia 2010r.


Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość położona jest we Włoszakowicach przy ul. Spokojnej (nieruchomość za przedszkolem) poprzednio wykorzystywana jako plac zabaw, aktualnie nie jest wykorzystana. W związku z faktem, że istnieje możliwość zagospodarowania nieruchomości jako działki budowlanej, budownictwa jednorodzinnego, proponuje się przeznaczyć ją do zbycia.Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), art 28 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach obręb Włoszakowice oznaczonej numerem działki: 529/3; zapisanej w księdze wieczystej Nr KW 26102 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XXX/214/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 21 stycznia 2010r.


Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość położona jest we Włoszakowicach przy ul. Spokojnej (nieruchomość za przedszkolem) poprzednio wykorzystywana jako plac zabaw, aktualnie nie jest wykorzystana. W związku z faktem, że istnieje możliwość zagospodarowania nieruchomości jako działki budowlanej, budownictwa jednorodzinnego, proponuje się przeznaczyć ją do zbycia.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-01-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06