OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Odpisy i zaświadczenia z akt stanu cywilnego

Odpisy i zaświadczenia z akt stanu cywilnego


 

 

Podstawa prawna

 

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.),

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn.zm.)

 

Opis procedury

  1.  Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
  2. Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy.

Wymagane dokumenty

- Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu).

- Wniosek o wydanie odpisu lub zaświadczenia z akt stanu cywilnego.

Formularze, wnioski

 

Opłaty

 

Opłata skarbowa:

-        22 zł - za wydanie odpisu skróconego;

-        33 zł - za wydanie odpisu zupełnego;

-        38 zł – zaświadczenie o stanie cywilnym

-        24 zł - za wydanie zaświadczenia o dokonanych wpisach lub o ich braku oraz za wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.

Opłatę, należy uiścić w kasie Urzędu Gminy lub na  konto Urzędu:

58 8661 0009 0000 1209 2000 0001     

 

Termin załatwienia sprawy

 

 

1.  w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku – jeżeli wniosek złożony zostanie do kierownika urzędu stanu cywilnego przechowującego księgę, w której znajduje się akt.

2.  w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku – jeżeli wniosek złożony zostanie do kierownika urzędu stanu cywilnego nie przechowującego księgi, w której znajduje się akt.

 

Tryb odwoławczy

 

Odmowa dokonania czynności następuje w formie decyzji administracyjnej. Do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika USC.

 

Uwagi


 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia w Urzędzie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Dorota Mierzyńska-Patrzała
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-06-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-03-25
Ilość zmian wpisu: 6 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06