OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXI/217/2010 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług określonej symbolem „OŚB”

Uchwała Nr XXXI/217/2010 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług określonej symbolem „OŚB”

Numer uchwały: 217
Numer sesji: 31
Rok: 2010

 

 

Uchwała Nr XXXI/217/2010

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 12 lutego 2010 r.

 

w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług

określonej symbolem „OŚB”

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

  1. Ustala się dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców usług określonej symbolem “OŚB” w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonej uchwałą Nr XXXI/216/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 12 lutego 2010 r.,

  2. Wysokość dopłaty wynosi 0,80 zł do 1 m3 ścieków odprowadzanych od określonej w ust.1 grupy taryfowej.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór

 

 


Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-02-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-19
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06