OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXI/221/2010 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXXI/221/2010 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki

Numer uchwały: 221
Numer sesji: 31
Rok: 2010

 

UCHWAŁA NR XXXI/ 221 /2010

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 12 lutego 2010 roku

 

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim ( Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy dotyczącym roku 2011.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Irena Przezbór

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Zadania realizowane przez Gminę wykonywane są w poszczególnych wsiach. O celowości i zakresie ich wykonywania informowani są sołtys i mieszkańcy. Utworzenie funduszu i wyodrębnienie środków nie będzie więc miało wpływu na efekt końcowy. Podjęcie takiej uchwały na kolejny rok budżetowy, nie przesądza o możliwości wprowadzenia funduszu sołeckiego w latach następnych.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-02-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06