OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXI/222/2010 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach

Uchwała Nr XXXI/222/2010 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach

Numer uchwały: 222
Numer sesji: 31
Rok: 2010

UCHWAŁA Nr XXXI/222/2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 12 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art.7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm.), §43 Statutu Gminy przyjętego Uchwałą Nr XVI/133/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 133 poz. 2723 z 2004 r. ze zm) oraz § 8 uchwały Nr XXII/182/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 poz. 2405 z 2005 r.) uchwala się co następuje:
§ 1.
W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zatwierdzonego uchwałą Nr XXII/182/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 84 poz. 2405 z 2005 r. skreśla się § 7.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/222/2010
Rady Gminy WłoszakowiceDotychczasowy § 7 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach zawierał wykaz stanowisk w Ośrodku, które wyszczególnione są w Regulaminie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ustalającym organizację i zasady funkcjonowania tej jednostki w sposób szczegółowy. Stąd zapis ten w Statucie jest zbędny.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-02-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06