OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY DO 3 MIESIĘCY - Obowiązek zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy nie dotyczy obywateli polskich

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY DO 3 MIESIĘCY - Obowiązek zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy nie dotyczy obywateli polskich


 

Podstawa prawna

-Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r.Nr 139, poz.993 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. 2012 r. Poz. 1475),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL (Dz. U. 2012 r. Poz. 1480).

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2003 r. Nr 264, poz. 1573 j. t. ).

- Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043).

Opis procedury

- Cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa członkowskiego UE, obywatelem państwa członkowskiego EFTA – strony umowy o europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz niebędący członkiem rodziny takiego cudzoziemca przebywający na terytorium RP jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy najpóźniej w 4. dniu od dnia przybycia.

- cudzoziemiec dokonuje zameldowania ustnie w obecności właściciela zgłaszając wymagane ustawą dane oraz przedstawiając dokument pozwalający na ustalenie tożsamości i prawo pobytu,

- cudzoziemiec otrzymuje potwierdzenie zameldowania, ważne do czasu upływu terminu zameldowania,

- zameldowania dokonuje się na pobyt czasowy na czas nie dłuższy niż okres legalnego pobytu na terytorium RP wynikający z przedstawionego dokumentu.

 

Wymagane dokumenty

- dokument pozwalający na ustalenie tożsamości i prawo pobytu

Formularze, wnioski

Brak

Opłaty

Brak

Termin załatwienia sprawy

 W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Osoba meldująca się otrzymuje dokument potwierdzający zameldowanie (ważny do czasu upływu terminu zameldowania).

 

Tryb odwoławczy

 Brak, czynność materialno-techniczna

Uwagi

- cudzoziemiec opuszczając miejsce pobytu czasowego przed upływem czasu zgłoszonego w zameldowaniu jest obowiązany wymeldować się, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

- Jeżeli okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, obowiązek wymeldowania nie powstaje.

- wymeldowania z pobytu czasowego przed upływem terminu dokonuje się ustnie w organie gminy.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia w Urzędzie
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-06-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-15
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06