OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą


 

Podstawa prawna

 

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 ze zmianami).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 783 ze zmianami).

 

Opis procedury

 

Wymagane dokumenty


a) dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu)

b) pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa złożone przes kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem,

c) dokument potwierdzajacy stan cywilny przyszłego małżonka.

Formularze, wnioski

 

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 38,00 zł

Opłatę, należy uiścić w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu: 58 8661 0009 0000 1209 2000 0001

Termin załatwienia sprawy

 Zaświadczenie wydaje wybrany przez zainteresowaną stronę kierownik urzędu stanu cywilnego.

W terminie 7 dni od dokonania wymaganych wymaganych wpisów w rejestrze stanu cywilnego zostanie wydane zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy  od dnia wydania.

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy.

Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Uwagi

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia w Urzędzie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Dorota Mierzyńska-Patrzała
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-06-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-03-17
Ilość zmian wpisu: 5 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06