OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą


 

Podstawa prawna

Art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. poz. 1688 ze późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami)

Opis procedury

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz podania oraz:

a) dowód osobisty lub paszport wraz z aktualnym poświadczeniem zameldowania na pobyt stały - do wglądu,

b)skrócony odpis aktu urodzenia opłacony opłatą skarbową - w przypadku gdy urodzenie zostało zarejestrowane w innym urzędzie stanu cywilnego - dotyczy panien i kawalerów,

Dodatkowo: 

c) skrócony odpis aktu małżeństwa opłacony opłatą skarbową wraz z adnotacją o rozwodzie lub sentencję prawomocnego wyroku stwierdzającego rozwiązanie małżeństwa przez rozwód - w przypadku gdy rozwiązane małżeństwo  zostało zarejestrowane w innym urzędzie stanu cywilnego - dotyczy osób rozwiedzionych,

d) skrócony odpis aktu zgonu opłacony opłatą skarbową w - w przypadku gdy zgon współmałżonka został zarejestrowany w innym urzędzie stanu cywilnego - dotyczy wdów/wdowców.

Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia osoba zainteresowana podpisuje sporządzone zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego.

Formularze, wnioski

 

Opłaty

Zaświadczenie - 38,00 zł

Termin załatwienia sprawy

 Zaświadczenie wydaje urząd stanu cywilnego miejsca zamieszkania (zameldowania) osoby zainteresowanej. Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia podania. Zaświadczenie jest ważne przez okre trzech miesięcy  od dnia wystawienia. 

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Uwagi

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia w Urzędzie
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-06-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-09
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06