OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXII/224/2010 w sprawie zatwierdzenia ''Planu Odnowy Miejscowości Boguszyn na lata 2010 – 2017'',“Planu Odnowy Miejscowości Jezierzyce Kościelne na lata 2010 – 2017”, “Planu Odnowy Miejscowości Sądzia na lata 2010 – 2017” oraz “Planu Odnowy Miejscowości Zbarzewo na lata 2010 - 2017”

Uchwała Nr XXXII/224/2010 w sprawie zatwierdzenia ''Planu Odnowy Miejscowości Boguszyn na lata 2010 – 2017'',“Planu Odnowy Miejscowości Jezierzyce Kościelne na lata 2010 – 2017”, “Planu Odnowy Miejscowości Sądzia na lata 2010 – 2017” oraz “Planu Odnowy Miejscowości Zbarzewo na lata 2010 - 2017”

Numer uchwały: 224
Numer sesji: 32
Rok: 2010


UCHWAŁA NR XXXII/224/2010
RADY GMINY WŁOSZKOWICE
z dnia 8 kwietnia 2010 r.w sprawie zatwierdzenia ''Planu Odnowy Miejscowości Boguszyn na lata 2010 – 2017'',“Planu Odnowy Miejscowości Jezierzyce Kościelne na lata 2010 – 2017”, “Planu Odnowy Miejscowości Sądzia na lata 2010 – 2017” oraz “Planu Odnowy Miejscowości Zbarzewo na lata 2010 - 2017”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.)§ 10 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plany odnowy miejscowości:
1. “Plan Odnowy Miejscowości Boguszyn na lata 2010 – 2017'' stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. “Plan Odnowy Miejscowości Jezierzyce Kościelne na lata 2010 – 2017” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3. “Plan Odnowy Miejscowości Sądzia na lata 2010 – 2017” stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
4. “Plan Odnowy Miejscowości Zbarzewo na lata 2010 - 2017” stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór


U Z A S A D N I E N I E

Plany Odnowy Miejscowości są dokumentami o charakterze strategicznym, a obowiązek ich opracowania wynika z zasad „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”. Przedmiotowy dokument dotyczy zadań, które mogą zostać dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Ponadto opisuje przedsięwzięcia, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach w/w działania, a które są konieczne do realizacji w ciągu 7 najbliższych lat (wymóg wynika z zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” § 10 pkt 2, ppkt. 1d, z późn. zmianami).
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-04-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06