OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXII/226/2010 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielonych przez Wójta Gminy Włoszakowice w 2010 roku

Uchwała Nr XXXII/226/2010 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielonych przez Wójta Gminy Włoszakowice w 2010 roku

Numer uchwały: 226
Numer sesji: 32
Rok: 2010Uchwała Nr XXXII/226/2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 8 kwietnia 2010 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielonych przez Wójta Gminy Włoszakowice w 2010 roku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:


§1

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielonych przez Wójta Gminy Włoszakowice w roku budżetowym 2010 do kwoty 1.000.000 zł.


§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do udzielenia pożyczek w granicach kwoty określonej w § 1 z przeznaczeniem na finansowanie kosztów projektu pn. ,,Poprawa stanu infrastruktury społeczno – kulturalnej w Gminie Włoszakowice poprzez remont świetlic wiejskich we wsiach: Boguszyn, Jezierzyce Kościelne, Sądzia i Zbarzewo” – realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
2. Zobowiązania z tytułu pożyczek zostaną pokryte z dochodów własnych.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-04-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06