OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXII/229/2010 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Bukówcu Górnym w drodze zamiany

Uchwała Nr XXXII/229/2010 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Bukówcu Górnym w drodze zamiany

Numer uchwały: 229
Numer sesji: 32
Rok: 2010


UCHWAŁA Nr XXXII/229/2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 8 kwietnia 2010r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Bukówcu Górnym w drodze zamiany

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami), art 15 ust 1 i art. 37 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603; ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Bukówcu Górnym oznaczonych numerami działek: 796/3 o pow. 0,0048 ha; 808/11 o pow. 0,0136 ha, zapisanych w KW PO1L/00026955/7 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych będącej własnością Gminy Włoszakowice w zamian za nabycie gruntu wydzielonego przy drodze gminnej (ul. Wańskiego) w Bukówcu Górnym, w celu jej poszerzenia, oznaczonego numerem działki 808/9 o pow. 0.0130 ha, zapisanej w KW 10036 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych i nr działki 879/1 o pow. 0,0054 ha zapisanej w KW 52931 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydziału Ksiąg Wieczystych będących własnością  MM – bez wzajemnych dopłat.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXVIII/207/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 09 grudnia 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Bukówcu Górnym w drodze zamiany.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena PrzezbórUZASADNIENIE
do uchwały Rady Gminy Nr XXXII/229/2010
z dnia 8 kwietnia 2010 r.

W związku z prowadzonymi przygotowaniami do realizacji inwestycji polegającej na budowie ul. Wańskiego w Bukówcu Górnym, zaistniała potrzeba dokonania nabycia niezbędnej części gruntu pod realizację inwestycji. W związku z faktem, że MM skorzystała z programu rolno – środowiskowego i tym zobowiązała się do posiadania określonej powierzchni gruntów rolnych, w związku z tym proponuje się dokonać zamiany gruntów w sposób określony w uchwale.
Celem przyspieszenia prac związanych z przewłaszczeniem nieruchomości pomiędzy stronami, Rada Gmina Włoszakowice podjęła w dniu 09 grudnia 2009 r. stosowną uchwałę w sprawie zamiany przedmiotowych nieruchomości. W związku z faktem, że po wykonaniu całości prac geodezyjnych zmieniła sie numeracja zamienianych nieruchomości zaistniała konieczność uchylenia poprzedniej uchwały oraz podjęcia nowej zawierającej właściwie oznaczone nieruchomości.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-04-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-21
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06