OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXII/230/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym, części gruntu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 984 położonej w Boszkowie - Letnisku (obręb Grotniki)

Uchwała Nr XXXII/230/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym, części gruntu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 984 położonej w Boszkowie - Letnisku (obręb Grotniki)

Numer uchwały: 230
Numer sesji: 32
Rok: 2010


UCHWAŁA Nr XXXII/230/2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 8 kwietnia 2010 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym, części gruntu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 984 położonej w Boszkowie - Letnisku (obręb Grotniki)

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości o powierzchni 6 m², stanowiącej część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 984, obręb Grotniki, położonej w Boszkowie – Letnisku przy plaży “Pudełkowo”, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Gminy Nr XXXII/320/2010
z dnia 8 kwietnia 2010 r.Na podstawie wniosku o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości; złożonego przez dotychczasowego dzierżawcę MP, który prowadził na przedmiotowej części nieruchomości, działalność gospodarczą (sprzedaż waty cukrowej i popcornu) proponuje się wydzierżawienie części nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zastrzega do wyłącznej właściwości rady gminy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczący zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, ze zmianami) upoważnia odpowiednią radę do wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-04-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06