OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXII/232/2010 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała Nr XXXII/232/2010 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Numer uchwały: 232
Numer sesji: 32
Rok: 2010


Uchwała Nr XXXII/232/2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 8 kwietnia 2010 r.w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ; Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 220 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Włoszakowice, uchwala co następuje :

§ 1.

Postanawia się udzielić pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego w postaci nakładów o wartości 146.687,00 zł na przebudowę chodnika na odcinku 150,0 mb wraz z kanalizacją deszczową w Dłużynie, przebudowę chodnika na długości 39,0 mb na ul. Powstańców Wlkp w Bukówcu Górnym, poszerzenie nawierzchni asfaltowej do 7,0 m na ulicy Karola Kurpńskiego we Włoszakowicach na odcinku 205,0 mb, wykonanie tymczasowego chodnika w Zbarzewie w kierunku na Wschowę na odcinku 200,0 mb, wykonanie chodnika w miejscowości Jezierzyce Kościelne przy mleczarni na odcinku 71,0 mb oraz przykrycie rowu melioracyjnego w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Zbarzewo.
§ 2.

Pomoc rzeczowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona na podstawie umowy zawartej między Gminą Włoszakowice a Powiatem Leszczyńskim.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-04-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06