OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIII/237/2010 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2009 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice

Uchwała Nr XXXIII/237/2010 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2009 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 237
Numer sesji: 33
Rok: 2010

UCHWAŁA NR XXXIII/237/2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2009 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy WłoszakowiceNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 ze zmianami ) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami )
Rada Gminy uchwala co następuje:§ 1


Po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy Włoszakowice z wykonania budżetu za rok 2009, w związku z otrzymaną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, zgodnie z wynikiem głosowania jawnego, udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice.§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy

Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06