OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIII/242/2010 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Zbarzewie

Uchwała Nr XXXIII/242/2010 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Zbarzewie

Numer uchwały: 242
Numer sesji: 33
Rok: 2010

UCHWAŁA Nr XXXIII/242/10
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27 kwietnia 2010r.


w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Zbarzewie

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami), art 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603; ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Zbarzewie obręb Zbarzewo oznaczonej numerem działki: 458/5 o powierzchni 0,0034 ha; zapisanej w księdze wieczystej Nr KW 24729 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych – w drodze przetargu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XXXIII/242/10 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 kwietnia 2010 r.


Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość położona jest w Zbarzewie. W związku z chęcią jej nabycia przez właściciela nieruchomości przyległej oraz wobec faktu, że nieruchomość sąsiaduje z inną nieruchomością będącą własnością osoby fizycznej oraz uwzględniając, że nieruchomość nie może zostać zagospodarowana jako odrębna nieruchomość (nie posiada drogi dojazdowej) proponuje się przeznaczyć ją do zbycia dla właściciela nieruchomości przyległej wyłonionego w drodze przetargu ograniczonego.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06