OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 32/2010 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie - Letnisku w trybie bezprzetargowym na okres jednego okresu letniego, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Zarządzenie Nr 32/2010 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie - Letnisku w trybie bezprzetargowym na okres jednego okresu letniego, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Numer dokumentu: 32
Rok: 2010

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie - Letnisku w trybie bezprzetargowym na okres jednego okresu letniego, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XIII/99/08 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 05 marca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym, części gruntu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 103/16, położonej w Boszkowie – Letnisku przy ul. Dworcowej; po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 marca 2010r. P.B. – zarządzam co następuje:


§ 1
Wyrażam zgodę na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 103/16 o powierzchni 0,0050 ha, położonej w Boszkowie – Letnisku ul. Dworcowa, na jeden okres letni tj. od dnia 01.06. do 31.08. 2010roku, P.B.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy we Włoszakowicach przy ul. Kurpińskiego 29 na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, tablicy ogłoszeń sołectwa Grotniki i na stronie internetowej Gminy Włoszakowice.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. M. Mrozinskiemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Stanisław Waligóra

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-05-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06