OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXV/247/2010 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok

Uchwała Nr XXXV/247/2010 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok

Numer uchwały: 247
Numer sesji: 35
Rok: 2010

UCHWAŁA NR XXXV/ 247 /2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 22 czerwca 2010 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/245/2010 z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 ze zmianami ) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1

W uchwale Nr XXXIV/245/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 21 maja 2010 roku zmienia się treść § 2 ust.1 pkt 2 w ten sposób, że dotychczasowa treść § 2 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie następujące:
"2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, zmniejsza się o 1.661.113,00 złotych i po zmianie wynoszą 5.765.234,00 złote, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o 1.661.113,00 złotych i wynoszą 5.513.609,00 złotych."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór

Uzasadnienie:
W uchwale Nr XXXIV/245/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok mylnie wskazano w treści Nr załącznika określającego wydatki majątkowe w 2010 roku. Załącznik ten posiada Nr 4, zaś w treści § 2 ust. 1 pkt 2 omyłkowo powołano załącznik Nr 5.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-06-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06