OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVI/253/2010 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXVI/253/2010 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Numer uchwały: 253
Numer sesji: 36
Rok: 2010

U C H W A Ł A nr XXXVI / 253 /2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 lipca 2010 roku
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz.U z 2010 roku Nr 95, poz. 613 ze zmianami)
Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się na obszarze Gminy Włoszakowice zwolnienie w podatku od nieruchomości obejmujące: nieruchomości oraz ich części (budynki, budowle, grunty) zajęte na prowadzenie
działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2010 roku.Przewodniczący Rady Gminy
(Irena Przezbór)Uzasadnienie
Rada Gminy może wprowadzać w trakcie roku podatkowego zwolnienia podatkowe w granicach wyznaczonych ustawą z mocą wsteczną, jeżeli akt prawny nie pogarsza dotychczasowych pozycji prawnej podmiotu.
Wprowadzenie zwolnienia podatkowego jest społecznie uzasadnione i korzystne dla podatników.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-08-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-08-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06