OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 53/2010 ZARZĄDZENIE Nr 53/2010 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 06 sierpnia 2010r. w sprawie wykazania do zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Grotnikach

Zarządzenie Nr 53/2010 ZARZĄDZENIE Nr 53/2010 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 06 sierpnia 2010r. w sprawie wykazania do zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Grotnikach

Numer dokumentu: 53
Rok: 2010

ZARZĄDZENIE Nr 53/2010
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 06 sierpnia 2010r.

w sprawie wykazania do zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Grotnikach

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 34 ust. 1, art.35 ust.1 i 2 w związku z art. 37 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651) oraz uchwały Nr XXXVI/252/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Grotnikach w drodze zamiany, – zarządzam co następuje:

§ 1

Wykazać do zbycia w drodze zamiany nieruchomość gruntową położoną w Grotnikach, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29 na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń sołectwa Grotniki i na stronie internetowej Gminy Włoszakowice.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. M. Mrozinskiemu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt
Stanisław Waligóra


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-08-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-08-16
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06