OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 54/2010 w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych położonych we Włoszakowicach w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 54/2010 w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych położonych we Włoszakowicach w trybie bezprzetargowym

Numer dokumentu: 54
Rok: 2010

ZARZĄDZENIE Nr 54/2010
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 06 sierpnia 2010r.

w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych położonych we Włoszakowicach w trybie bezprzetargowym.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXI/155/08 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na oddawanie w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntów rolnych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Włoszakowice; po rozpatrzeniu wniosku z dnia: 01 sierpnia 2010r. Pana Mieczysława Lisa zamieszkałego we Włoszakowicach ul. Spokojna nr 14 – zarządzam co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na wydzierżawienie gruntów rolnych oznaczonych numerami działek: 221/1, o powierzchni 1,47 ha; 221/2 o powierzchni 0,16 ha położonych we Włoszakowicach na okres do 31.08.2011r. M.L.

§ 2

Wyrażam zgodę na wydzierżawienie części gruntu rolnego oznaczonego numerem działki 221/11 o powierzchni 0,80 ha, położonego we Włoszakowicach na okres do 31.12.2011r. M.L.

§ 3

Wykaz nieruchomości, o której mowa w § 1 i § 2 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29 na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości w prasie lokalnej i na stronie internetowej Gminy Włoszakowice.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. M. Mrozinskiemu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
Stanisław Waligóra


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-08-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-08-24
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06