OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVI/255/2010 w sprawie uchwalenia Programu Gospodarki Wodno-Ściekowej dla Gminy Włoszakowice do roku 2020

Uchwała Nr XXXVI/255/2010 w sprawie uchwalenia Programu Gospodarki Wodno-Ściekowej dla Gminy Włoszakowice do roku 2020

Numer uchwały: 255
Numer sesji: 36
Rok: 2010

UCHWAŁA NR XXXVI/255/2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 lipca 2010 roku

w sprawie uchwalenia Programu Gospodarki Wodno – Ściekowej dla Gminy Włoszakowice do roku 2020


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:§ 1

Uchwala się Program Gospodarki Wodno – Ściekowej dla Gminy Włoszakowice do roku 2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXVI/210/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 16 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia Programu Gospodarki Wodno – Ściekowej Gminy Włoszakowice na lata 2006 – 2015.


Przewodniczący Rady Gminy
Irena PrzezbórUzasadnienie:

Zadaniem każdego samorządu jest prowadzenie takiej strategii gospodarczej, aby ten mógł się rozwijać w sposób optymalny i sprzyjający jego społeczeństwu, a jednym z najważniejszych czynników gwarantujących prawidłowy rozwój gminy jest właściwa organizacja usług komunalnych i dbanie o dobro środowiska naturalnego, bowiem znacząco oddziałuje to na standard i warunki życia mieszkańców.
Strategicznym kierunkiem działań władz samorządowych stały się właśnie działania
z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska. Dużą wagę przywiązuje się tutaj do ciągłej poprawy jakości wody pitnej i modernizacji systemów dystrybucji wody i oczyszczania ścieków.
Pierwotna wersja Programu Gospodarki Wodno – Ściekowej dla Gminy Włoszakowice do roku 2015 została opracowana w 2005 roku i przyjęta uchwałą Nr XXVI/210/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 16 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia Programu Gospodarki Wodno – Ściekowej Gminy Włoszakowice na lata 2006 – 2015, jednakże ze względu na zmieniające się uwarunkowania wymaga zaktualizowania w wersji przedstawionej niniejszą uchwałą.
Aktualizacja programu jest zgodna ze Strategią Rozwoju Gminy Włoszakowice oraz Planem Rozwoju Lokalnego.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-08-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-08-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06