OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 60/2010 w sprawie wydzierżawienia gruntu rolnego położonego w Charbielinie w trybie bezprzetargowym na okres jednego roku

Zarządzenie Nr 60/2010 w sprawie wydzierżawienia gruntu rolnego położonego w Charbielinie w trybie bezprzetargowym na okres jednego roku

Numer dokumentu: 60
Rok: 2010

ZARZĄDZENIE Nr 60/2010
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 01 września 2010 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu rolnego położonego w Charbielinie w trybie bezprzetargowym na okres jednego roku.
----------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 102, poz. 651) oraz Uchwały Nr XXI/155/08 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na oddawanie w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntów rolnych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Włoszakowice; po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 sierpnia 2010r.. Pana Alojzego Poznaniaka zamieszkałego w Charbielinie nr 15 – zarządzam co następuje:


§ 1

Wyrażam zgodę na wydzierżawienie gruntu rolnego o powierzchni 0,38 ha oznaczonego numerem działki 65, położonego w Charbielinie, na okres do 31.12.2011r. Panu Alojzemu Poznaniakowi.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy we Włoszakowicach przy ul. Kurpińskiego 29 na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń sołectwa Charbielin, w prasie lokalnej i na stronie internetowej Gminy Włoszakowice.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. M. Mrozinskiemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Stanisław Waligóra


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-09-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06