OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Zgłoszenie zgonu

Zgłoszenie zgonu


 

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.),

-  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 583),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 194),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego  2015 r. w sprawie wzoru  karty zgonu  (Dz. U. z 2015 r. poz. 231).

Opis procedury

 

Wymagane dokumenty


1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza oraz dowód osobisty osoby zmarłej.

2. Osoba zgłaszająca zgon winna posiadać aktualny dowód osobisty lub paszport.


3. Zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin zgonu.

Formularze

 

Opłaty

Sporządzenie aktu zgonu jest wolne od opłat.

Termin załatwienia sprawy

Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie.                               

Zgłoszenie zgonu następuje w formie protokołu, który podpisuje osoba zgłaszająca zgon. Na tej podstawie w BUSC sporządzony zostaje akt zgonu. Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest jeden odpis skrócony aktu zgonu.

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi

Zgłoszenie zgonu w USC Włoszakowice  jest dokonywane jeżeli zgon osoby nastąpi na terenie Gminy Włoszakowice i Gminy Wijewo. Obowiązek zgłoszenia zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego ciąży w kolejności na następujących osobach:

  • małżonku lub dzieciach zmarłego,
  • najbliższych krewnych lub powinowatych,
  • osobach, które zamieszkiwały w lokalu, w którym nastąpił zgon,
  • osobach, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
  • administratorze domu.

Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu udzielone dla zakładu pogrzebowego winno mieć formę pisemną.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.

Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia w Urzędzie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Dorota Mierzyńska-Patrzała
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-06-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-03-17
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06