OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVII/260/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zwrot aktualnej wartości pieniężnej na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Poznaniu z tytułu przejętych nieruchomości położonych w Zbarzewie

Uchwała Nr XXXVII/260/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zwrot aktualnej wartości pieniężnej na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Poznaniu z tytułu przejętych nieruchomości położonych w Zbarzewie

Numer uchwały: 260
Numer sesji: 37
Rok: 2010

UCHWAŁA Nr XXXVII/260/2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 21 września 2010r.

w sprawie wyrażenia zgody na zwrot aktualnej wartości pieniężnej na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Poznaniu z tytułu przejętych nieruchomości położonych w Zbarzewie

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art 24 ust. 5 pkt 1, ust. 5a ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zwrot aktualnej wartości pieniężnej określonej w operacie szacunkowym, na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Poznaniu, z tytułu przejętych nieruchomości, położonych w Zbarzewie, oznaczonych numerami działek: 233/6 o powierzchni 0,0230 ha; 233/7 o powierzchni 0,0896 ha; 259/1 o powierzchni 1,0800 ha; 260 o powierzchni 1,0900 ha, w związku z ich nie wykorzystaniem na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06