OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVII/261/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/232/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r.

Uchwała Nr XXXVII/261/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/232/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r.

Numer uchwały: 261
Numer sesji: 37
Rok: 2010Uchwała Nr XXXVII/261/2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 21 września 2010 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/232/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Włoszakowice, uchwala co na następuje :

§ 1.
Zmienia się § 1 Uchwały Nr XXXII/232/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

“§ 1. Postanawia się udzielić pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego w postaci nakładów o wartości 146.687,00 zł na przebudowę chodnika na odcinku 150,0 mb wraz z kanalizacją deszczową w Dłużynie, przebudowę chodnika na długości 39,0 mb na ul. Powstańców Wlkp w Bukówcu Górnym, poszerzenie nawierzchni asfaltowej do 7,0 m na ulicy Karola Kurpńskiego we Włoszakowicach na odcinku 205,0 mb, wykonanie tymczasowego chodnika w Zbarzewie w kierunku na Wschowę i w kierunku na Jezierzyce Kościelne na odcinku 460,0 mb, wykonanie chodnika w miejscowości Jezierzyce Kościelne przy mleczarni na odcinku 71,0 mb. oraz przykrycie rowu melioracyjnego w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Zbarzewo.”

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06