OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVIII/265/2010 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Włoszakowice

Uchwała Nr XXXVIII/265/2010 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 265
Numer sesji: 38
Rok: 2010

UCHWAŁA NR XXXVIII/265/2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Włoszakowice


Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1a, ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy uchwala:

§ 1

Zmienia się uchwałę nr XXXV/273/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 11 sierpnia 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Włoszakowice (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2006r. Nr 158 poz. 3724) w następujący sposób:

1) § 2 pkt 17 otrzymuje brzmienie:
“17) worku firmowym – należy przez to rozumieć czarny lub szary worek do gromadzenia odpadów resztkowych o pojemności od 60 litrów do 240 litrów, oznaczony logo firmy wywozowej oraz ewentualnie kuponem kontrolnym,”

2) § 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
“3) utrzymanie czystości dróg i przyległych rowów.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Gminy:
Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06