OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVIII/268/2010 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie współpracy z Powiatem Leszczyńskim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P Włoszakowice – Jezierzyce Kościelne i drogi powiatowej nr 4759P w m. Włoszakowice”

Uchwała Nr XXXVIII/268/2010 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie współpracy z Powiatem Leszczyńskim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P Włoszakowice – Jezierzyce Kościelne i drogi powiatowej nr 4759P w m. Włoszakowice”

Numer uchwały: 268
Numer sesji: 38
Rok: 2010


UCHWAŁA NR XXXVIII/268/2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie uchylenia uchwały NR XXIII/169/2009 z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie współpracy z Powiatem Leszczyńskim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P Włoszakowice – Jezierzyce Kościelne i drogi powiatowej nr 4759P w m. Włoszakowice”

Na podstawie art. 10 ust.1 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:§ 1

Uchyla się uchwałę Nr XXIII/169/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie współpracy z Powiatem Leszczyńskim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P Włoszakowice – Jezierzyce Kościelne i drogi powiatowej nr 4759P w m. Włoszakowice”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór
Uzasadnienie:
Zadanie, którego dotyczyła umowa o współpracy zostało wykonane bez potrzeby zaangażowania się Gminy. W związku z wykonaniem planowanych prac powyższa uchwała o współpracy i pomocy finansowej staje się bezprzedmiotowa.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06