OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 79/2010 w sprawie zasad realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 o nazwie „Termomodernizacja obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i Włoszakowicach”

Zarządzenie Nr 79/2010 w sprawie zasad realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 o nazwie „Termomodernizacja obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i Włoszakowicach”

Numer dokumentu: 79
Rok: 2010

Zarządzenie Nr 79/2010
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 12 listopada 2010r.
w sprawie zasad realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 o nazwie „Termomodernizacja obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i Włoszakowicach”

Na podstawie art.26 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz kierując się Zarządzeniem Nr 68/2010 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2010 w sprawie instrukcji obiegu i przechowywania dokumentów, zasad ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską zarządzam co następuje:

§ 1
Określam następujące zasady dokumentacji realizacji projektu „Termomodernizacja obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i Włoszakowicach”jak w załączniku.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt
Stanisław Waligóra


Zdjęcia dołączone:

  Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-12-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06