OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr I/8/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat, części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 411, położonej we Włoszakowicach

Uchwała Nr I/8/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat, części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 411, położonej we Włoszakowicach

Numer uchwały: 8
Numer sesji: 1
Rok: 2010

UCHWAŁA Nr I/8/2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 2 grudnia 2010r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat, części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 411, położonej we Włoszakowicach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na zawieranie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy dotyczących części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 411 o powierzchni 0,0018 ha, położonej we Włoszakowicach, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór
U z a s a d n i e n i e


Na podstawie wniosku o przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości, złożonego przez dotychczasowego dzierżawcę Panią Mirosławę Baranowską, która prowadzi na niej działalność gospodarczą (prowadzenie kiosku handlowego), proponuje się przedłużenie okresu dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata .

Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zastrzega do wyłącznej właściwości rady gminy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczący zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, ze zmianami) upoważnia odpowiednią radę do wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Dominik Sieciński
Opublikowany dnia: 2010-12-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-01
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06