OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr I/9/2010 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszakowice.

Uchwała Nr I/9/2010 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszakowice.

Numer uchwały: 9
Numer sesji: 1
Rok: 2010

UCHWAŁA Nr I/9/2010
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 2 grudnia 2010r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszakowice.

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności gruntowej, w pasie gruntu o szerokości 16 metrów, na długości 80 metrów, na rzecz przedsiębiorstwa ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, na nieruchomości oznaczonej numerem działki 107/2, położonej w miejscowości Krzycko Wielkie, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice, ujawnionej w księdze wieczystej nr PO1L/00046603/1 Sądu Rejonowego w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e


Pismem z dnia 23 listopada 2010r. przedsiębiorstwo ELEKROBUDOWA SA Oddział Spółki Rynek Dystrybucji Energii, będące pełnomocnikiem przedsiębiorstwa ENEA Operator Sp. z o.o. zwróciło się do Wójta Gminy Włoszakowice, o wyrażenie wstępnej zgody (w formie oświadczenia), na przejście napowietrznej linii WN 110 kV przez działkę nr 107/2 położoną w Krzycku Wielkim, stanowiącą własność Gminy Włoszakowice. Wstępnie określony obszar terenu pod linią wyniesie ok. 1280 m² tj. pas szerokości 16 m, na długości 80 m. Realizowana inwestycja stanowić będzie nieodłączną część inwestycji polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej WN/SN Włoszakowice.
Z tytułu ustanowionej służebności Gmina Włoszakowice otrzyma jednorazowe wynagrodzenie określone przez rzeczoznawcę majątkowego. Inwestor pokryje również szkody z tytułu prowadzenia prac na nieruchomości.
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących min. zasad obciążania nieruchomości.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Dominik Sieciński
Opublikowany dnia: 2010-12-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-01
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06