OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa elektroenergetycznej stacji WN/SN Włoszakowice, realizowanej na działce nr 544/4 (obręb Krzycko Wielkie)

obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa elektroenergetycznej stacji WN/SN Włoszakowice, realizowanej na działce nr 544/4 (obręb Krzycko Wielkie)

Numer dokumentu: Oś - urp 7625/10/10
Rok: 2011

O b w i e s z c z e n i e

Wójta Gminy Włoszakowice


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o wydaniu w dniu 10 stycznia 2011r. na rzecz przedsiębiorstwa ELEKTROBUDOWA S.A. w Katowicach, Oddziału Spółki Rynek Dystrybucji Energii z siedzibą przy ul. Przemysłowej 156, 62 – 505 Konin, będącego pełnomocnikiem przedsiębiorstwa ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strzeszyńskiej 58, 60 – 479 Poznań, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej stacji WN/SN Włoszakowice, realizowanego na działce nr 544/4 (obręb Krzycko Wielkie).

Jednocześnie informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentami w sprawie przedmiotowego postępowania, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Włoszakowice pokój nr 116, telefon (0 – 65) 52 52 994, w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 – 15.30
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mateusz Mroziński
Opublikowany dnia: 2011-01-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06