OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 712641P Włoszakowice - Krzycko Wielkie

Obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 712641P Włoszakowice - Krzycko Wielkie

Numer dokumentu: Oś - urp 7625/11/10/11
Rok: 2011

O b w i e s z c z e n i e


Wójta Gminy Włoszakowice


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o wydaniu w dniu 23 lutego 2011r. na rzecz Biura Inżynierii Lądowej EUROSTRADA Rufin Jarka ul. Przemysłowa 5/19 64 – 700 Czarnków, będącego pełnomocnikiem Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach ul. Kurpińskiego 29, decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 712641P Włoszakowice – Krzycko Wielkie, ze względu na bezprzedmiotowość.

Jednocześnie informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentami w sprawie przedmiotowego postępowania, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Włoszakowice biuro nr 116, telefon (0 – 65) 52 52 994, w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 – 15.30Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mateusz Mroziński
Opublikowany dnia: 2011-03-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06