OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Ustalanie opłaty adiacenckiej . uczestnictwo właścicieli nieruchomości w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej

Ustalanie opłaty adiacenckiej . uczestnictwo właścicieli nieruchomości w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej


Ustalenie opłaty adiacenckiej - uczestniczenia właścicieli nieruchomości w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej


Podstawa prawna

*Art.145 - 148 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2000r. Nr 46 poz.543 z późniejszymi zmianami)
*Uchwała Nr VII/59/03 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 czerwca 2003r. W sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
*Art.104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Opis procedury

Wójt może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po urządzeniu lub modernizacji drogi albo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej.

Wymagane dokumenty

Wycena rzeczoznawcy majątkowego

Formularze, wnioski
 

Opłaty

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy

Do trzech lat od stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury tecnicznej.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie.

Uwagi

Stawka opłaty wynosi :
- 50% różnicy pomiędzy wartością nieruchomości przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu, dla właścicieli i użytkowników wieczystych którzy nie współfinansowali budowy infrastruktury technicznej
- 0% różnicy pomiędzy wartością nieruchomości przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu, dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, którzy współfinansują budowę urządzeń infrastruktury technicznej
Po wydaniu decyzji na wniosek właściciela nieruchomości opłata adiacencka może być rozłożona na raty roczne do 10 lat. Raty podlegają oprocentowaniu wg stopy procentowej równej stopie redyskonta weksla stosowanej przez NBP
Na poczet opłaty adiacenckiej zalicza się wartość świadczeń wniesionych przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w gotówce lub naturze, na rzecz budowy poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej.

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia w Urzędzie
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2003-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06