OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr III/15/2010 w sprawie nabycia lokalu użytkowego położonego w Boguszynie

Uchwała Nr III/15/2010 w sprawie nabycia lokalu użytkowego położonego w Boguszynie

Numer uchwały: 15
Numer sesji: 3
Rok: 2010


UCHWAŁA Nr III/15/10
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie nabycia lokalu użytkowego położonego w Boguszynie,

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1.Wyraża się zgodę na nabycie lokalu użytkowego położonego w budynku wielolokalowym w Boguszynie, o powierzchni 37,4 m², składającego się z dwóch pomieszczeń biurowych oraz pomieszczenia stanowiącego zaplecze, zapisanego w księdze wieczystej Nr PO1L/00040995/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącego własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Boguszynie,
2.Nieruchomość określona w ust.1 nabywana jest z przeznaczeniem na powiększenie istniejącego zaplecza sali wiejskiej w Boguszynie,
3.Cena wymienionej w ust. 1 nieruchomości nie przekroczy kwoty 25 000,00 zł (słownie: dwudziestupięciutysięcyzłotych),

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórU z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr III/15/10 Rady Gminy Włoszakowice

W dniu 17 grudnia 2010r. do Urzędu Gminy Włoszakowice wpłynęła oferta Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Boguszynie, dotycząca nabycia za kwotę 25 000 zł, lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym w Boguszynie nr 45, składającego się z dwóch pomieszczeń biurowych i jednego pomieszczenia stanowiącego zaplecze lokalu.
Uwzględniając fakt, że nabywany lokal użytkowy przylega do pomieszczeń wchodzących w skład sali wiejskiej w Boguszynie i może zostać wykorzystany na powiększenie jej zaplecza zatem zasadnym jest nabycie oferowanego do sprzedaży lokalu użytkowego.
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących min. zasad nabywania nieruchomości.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06