OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Sesja Nr II/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r.

Sesja Nr II/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r.

Numer dokumentu: 2
Rok: 2010

P r o t o k ó ł Nr II/2010
-----------------------------------------------
z II Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy we Włoszakowicach w godzinach od 16.15 do 17.00.

Otwarcia II Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy cały 15 -osobowy skład Rady, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek obrad:
1. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Włoszakowice.
2. Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Włoszakowice.
3. Zakończenie.

Ad. 1. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Włoszakowice.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że Państwowa Komisja Wyborcza w formie komunikatu podała do publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ustalone w pierwszym głosowaniu w Monitorze Polskim w dniu 29 listopada 2010 r.
W celu złożenia ślubowania przez wójta – przewodniczący rady zwołuje sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów.
Państwowa Komisja Wyborcza wyraziła opinię, że sesja na której wójt złożyć ma ślubowanie powinna zostać zwołana przez przewodniczącego rady nowej kadencji.
Wybrany na Wójta Gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra złożył wobec Rady Gminy ślubowanie następującej treści:
„Obejmując urząd Wójta Gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.”
Z tą chwilą Stanisław Waligóra objął obowiązki Wójta Gminy Włoszakowice.

Ad. 2. Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Włoszakowice.
Rada Gminy ustaliła następującą wysokość wynagrodzenia:
wynagrodzenie zasadnicze - 5.900 zł
dodatek funkcyjny - 1.900 zł
dodatek za wysługę lat - 1.080 zł
dodatek specjalny - 2.730 zł
Razem: 11.710 zł


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr II/11/2010
-------------------------------------------------

Ad. 10. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku II Sesji Rady Gminy przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady. 


Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06