OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr V/25/2011 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług określonej symbolem „OŚB”

Uchwała Nr V/25/2011 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług określonej symbolem „OŚB”

Numer uchwały: 25
Numer sesji: 5
Rok: 2011


Uchwała Nr V/25/2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 17 lutego 2011 r.

w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług
określonej symbolem „OŚB”Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:


§ 1
1.Ustala się dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców usług określonej symbolem “OŚB” w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonej uchwałą Nr V/24/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 17 lutego 2011 r.,
2.Wysokość dopłaty wynosi 0,60 zł do 1 m3 ścieków odprowadzanych od określonej w ust.1 grupy taryfowej.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy
Irena PrzezbórU z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr V/25/2011
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 17 lutego 2011 r.
Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. we Włoszakowicach złożyła do Rady Gminy Włoszakowice dnia 20 stycznia 2011 r. wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Przygotowana kalkulacja cen została sprawdzona pod względem prawidłowości opracowania.

Mając na uwadze koszty ponoszone przez odbiorców usług komunalnych dot. ścieków komunalnych oraz celowości ich ponoszenia Rada Gminy Uchwałą Nr V/24/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. obniżyła zawnioskowaną taryfę dla taryfowej grupy odbiorców usług określonej w taryfie symbolem “OŚB” z 4,50 zł/1 m3 (netto) do 3,90 zł/1 m3 (netto).

W związku z powyższym należy uznać, iż dopłata dla taryfowej grupy odbiorców usług określonej w taryfie symbolem “OŚB” w wysokości 0,60 zł/1 m3, która stanowi różnicę pomiędzy wysokością taryfy wnioskowanej a zatwierdzonej przez Radę Gminy jest uzasadniona i zostanie przekazana na rzecz Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-03-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06