OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr V/26/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr V/26/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Numer uchwały: 26
Numer sesji: 5
Rok: 2011

UCHWAŁA NR V/26 / 2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 17 lutego 2011 r.


w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Leszczyńskiego Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje :

§ 1.

Zalicza się do kategorii dróg gminnych w Gminie Włoszakowice ulicę Myśliwską położoną we

Włoszakowicach o długości 320,0 mb. zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych:
obręb Włoszakowice dz. nr 130/2 i dz. nr 210/5.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-03-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06