OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr V/29/2011 w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.

Uchwała Nr V/29/2011 w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.

Numer uchwały: 29
Numer sesji: 5
Rok: 2011

UCHWAŁA NR V/29/2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 17 lutego 2011 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), art. 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) Rada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmiania się wydatki budżetu na 2011 rok określone w § 2 Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok poprzez dokonanie wnioskowanych przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały .
2. W wyniku dokonanych zmian wydatki bieżące zmniejsza się o 6000,00 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 20.980.332,00 złote, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o 6.000,00 złotych i ogółem wynoszą 16.031.787,00 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 3.658,00 złotych i ogółem wynoszą 10.679.105,00 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o 2.342,00 złotych i ogółem wynoszą 5.352.682,00 złote,
2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 1.202.672,00 złote,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zmieniają się i wynoszą 3.495.873,00 złote,
4)) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 250.000,00 złotych.
3. W wyniku dokonanych zmian wydatki majątkowe zwiększa się o 6.000,00 złotych i ogółem wynoszą 17.718.449,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków nie zmieniła się i wynosi 38.698.781,00 złotych, w tym wydatków bieżących 20.980.332,00 złote i wydatków majątkowych 17.718.449,00 złotych

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.Przewodniczący Rady Gminy

Irena PrzezbórUzasadnienie:

Dokonuje się przeniesień wydatków w ramach posiadanych środków na wnioski złożone przez Przedszkole, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Urząd Gminy we Włoszakowicach.
Zmiany w szczególności dotyczą przeniesień środków niewykorzystanych na wypłatę tzw. "trzynastek", zagwarantowania środków na nowe zadanie inwestycyjne oraz na wypłatę wynagrodzenia w formie umowy-zlecenia nowozatrudnionego pracownika przygotowującego się do przejęcia spraw z zakresu meldunków ( pracownik prowadzący te sprawy przejdzie na urlop macierzyński ).

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-03-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06