OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 91/2010 w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok

Zarządzenie Nr 91/2010 w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok

Numer dokumentu: 91
Rok: 2010

ZARZĄDZENIE NR 91/2010
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 13 grudnia 2010 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2010 zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu na rok 2010 określonych w § 2 uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Przeniesienia dotyczą wydatków bieżących, których ogólna kwota nie zmieniła się i wynosi 19.823.328,00 złotych.
3. W wyniku przeniesień określonych w ustępie drugim zmianie ulegają następujące pozycje:
1) zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o 3.323,00 złote i stanowią 15.013.657,00 złotych, w tym:
a) zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 17.987,00 złotych i wynoszą 9.756.756,00 złotych,
b) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o 14.664 ,00 złote i wynoszą 5.256.901,00 złotych.,
2) zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o 3.323,00 złote i ogółem wynoszą 3.723.671,00 złotych.
4. Zmiana, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności przeniesienia wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, co nie wpływa na zmianę ogólnej kwoty, która nadal wynosi 3.588.479,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
5. W wyniku dokonanych zmian łączna kwota wydatków nie zmieniła się i wynosi 25.913.676,00 złotych, w tym wydatków bieżących 19.823.328,00 złotych i wydatków majątkowych 6.090.348,00 złotych.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2010.Wójt Gminy mgr Stanisław Waligóra
Uzasadnienie:


Zmiana budżetu dotyczy zmian wydatków ( załącznik nr 1 ) polegających na dokonaniu przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału na wniosek Zespołu Szkół w Bukówcu Górnym i Dłużynie oraz Urzędu Gminy we Włoszakowicach. Część z nich dotyczy wydatkowania dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 2 ).

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-03-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06