OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 92/2010 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zawartych w budżecie Gminy Włoszakowice na rok 2010.

Zarządzenie Nr 92/2010 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zawartych w budżecie Gminy Włoszakowice na rok 2010.

Numer dokumentu: 92
Rok: 2010

ZARZĄDZENIE Nr 92/2010
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 13 grudnia 2010 roku

w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zawartych w budżecie Gminy Włoszakowice na rok 2010.Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, pozycja 1240 ze zmianami ) zarządzam co następuje:

§ 1

1.Uaktualnia się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, występujących w budżecie Gminy Włoszakowice, który został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2010 oraz zmianami do budżetu wprowadzonymi w okresie do 13 grudnia 2010 roku.
2.Ogólna kwota dotacji wynosi 3.588.479,00 złotych; kwota wydatkowania dotacji również wynosi 3.588.479,00 złotych.
3.Aktualny plan finansowy stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszakowice.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2010.


Wójt Gminy
mgr Stanisław Waligóra
Uzasadnienie:

W planie finansowym uwzględniono wielkości kwot dotacji na zadania zlecone zgodne z danymi otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego, z Krajowego Biura Wyborczego oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Dane zawarte w planie finansowym są zgodne z danymi zawartymi w Uchwale Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2010 oraz zmianami do budżetu wprowadzonymi w okresie do 13 grudnia 2010 roku, a szczególnie uwzględniają zmiany kwot podane w informacjach opartych o dane wynikające z ustawy budżetowej Państwa, w późniejszych informacjach oraz przeniesienia w wydatkach wnioskowane przez poszczególne jednostki realizujące zadania.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-03-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06