OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 97/2010 w sprawie rozłożenia na raty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

Zarządzenie Nr 97/2010 w sprawie rozłożenia na raty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

Numer dokumentu: 97
Rok: 2010

ZARZĄDZENIE NR 97/2010
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27.12.2010r.

w sprawie rozłożenia na raty opłaty z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości
Na podstawie § 4 uchwały Nr XXXIII/268/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 13 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności przypadających Gminie oraz gminnym jednostkom organizacyjnym z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy “ Ordynacja podatkowa “ oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności, a także organu do tego uprawnionego, po rozpoznaniu wniosku Państwa Stanisławy i Hieronima Ciesielskich o rozłożenie na raty opłaty planistycznej ustalonej w decyzji Wójta Gminy Włoszakowice Nr: 7324 – 53/08/09/10 z dnia 29.10.2010r., mając na uwadze trudną sytuację rodzinną i materialną wnioskującego zarządzam, co następuje:


§ 1

Rozłożyć Państwu Stanisławie i Hieronimowi Ciesielskim na raty opłatę planistyczną w kwocie 3.260 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oznaczonej w rejestrze gruntów numerem geodezyjnym 98/28 położonej w miejscowości Dominice spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, płatną w następujących kwotach i terminach:1. I rata w kwocie 326 zł płatna do 31.12.2010r.
2. II rata w kwocie 326 zł płatna do 31.01.2011r.
3. III rata w kwocie 326 zł płatna do 28.02.2011r.
4. IV rata w kwocie 326 zł płatna do 31.03.2011r.
5. V rata w kwocie 326 zł płatna do 30.04.2011r.
6. VI rata w kwocie 326 zł płatna do 31.05.2011r.
7. VII rata w kwocie 326 zł płatna do 30.06.2011r.
8. VIII rata w kwocie 326 zł płatna do 31.07.2011r.
9. IX rata w kwocie 326 zł płatna do 31.08.2011r.
10. X rata w kwocie 326 zł płatna do 30.09.2011r.

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektor Beacie Gertych

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Stanisław WaligóraInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-03-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06